Birimler

BİLGİ İŞLEM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde ihale işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde bütçe yönetimini gerçekleştirmek,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde maaş işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde yazı işlerini yürütmek,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bünyesinde sözleşmeleri düzenlemek,
 • Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek.
 • Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek.
 • Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek.
 • Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek.
 • Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak.
 • Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek.
 • Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak.
 • Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak.
 • Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak.

 

DONANIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ


 • Bilgisayar/Yazıcı/Tarayıcı vb. malzeme alımları için şartname hazırlamak,
 • Satın alınan malzemelerin muayene ve dağıtımını yapmak,
 • Birimlerden gelen bilgisayarların arızasını gidermek, garanti süresi içindeki cihazları ilgili firmaya göndererek onarımını sağlamak,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve laboratuvarlarındaki bilgisayarların donanım arızalarının onarılması ve güncellenmesinin yapılmak,
 • Donanım yükseltilmesi ve yazılım güncellemelerini gerçekleştirmek,
 • Üniversitemiz birimlerinin teknik personel eğitimlerini yapmak, ihtiyaç duyulması durumunda destek vermek,
 • Yeterli teknik destek elemanı olmayan birimlerin bilgisayar ağı bağlantısını gerçekleştirip sorunlarını çözmek,
 • Hurdaya ayrılacak bilişim malzemelerinin uygunluğunu denetlemek,
 • Üniversitemize alınan lisanslı yazılımların üniversite bilgisayarlarında sorunsuz çalışmasını sağlamak,
 • Lisanslı yazılımlarının tutulduğu lisans sunucusunun güncellenmesini ve bakımının yapmak,
 • Akademik ve idari personelin kullandığı "üzerinde demirbaş numarası bulunan" sistemlerde çıkan yazılım sorunlarının giderilmesini sağlamak,
 • Öğrenci laboratuvarlarında bulunan bilgisayarların kurulum, bakım ve yönetimini gerçekleştirmek,

 

SİSTEM VE AĞ YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Sistem Yönetim

 • Akademik-İdari Birimlere, Öğrenci Kulüplerine web alanı sağlanması,
 • Web alanları FTP hesaplarının yönetimi,
 • DNS (Alan adı ) yönetimi,
 • E-posta hesapları (boun.edu.tr uzantılı) sağlanması,
 • Firewall politikalarının belirlenmesi ve yönetimi,
 • E-posta listelerinin oluşturulması,
 • Horde, Roundcube uygulamalarını yönetmek,
 • Atak tespit ve önleme sistemlerinin yönetimi,
 • E-posta sistemi yönetimi, smtp gateways, spam /virüs koruma politikalarının belirlenmesi, uygulanması,
 • Web server database'leri ve genel kullanıcı database'leri yönetimi,
 • Yedekleme sistemi yönetimi,
 • Kullanıcı kimlik doğrulama ve diğer güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması,
 • Sistem sunucularının yönetimi, sistem güvenlik politikalarının belirlenmesi, uygulanması,

Ağ Yönetimi

 • Kampüs ağ altyapısının fiziksel kurulumunun sağlanması, düzenlenmesi ve bakımının yapılması,
 • Ağda kullanılacak aktif/pasif cihazların belirlenmesi, yeni servisler ilave edilebilmesi için gereken sistem altyapısını tasarlanması, geliştirilmesi ve entegrasyonunun yürütülmesi,
 • Merkezi network yönetimin sağlıklı uygulanabilmesi için gerekli donanım ve yazılım altyapısının oluşturulması, mevcut aktif cihazların yazılım versiyonlarının tespiti ve güncellemesi,
 • İnternet kullanım trafiğinin merkezi sistemde sürekli gözlemlenmesi, hataların analiz edilip raporlanması, aktif cihazların performans takibinin yapılarak problemli noktalara operasyon yapılarak dinamikliğin sağlanması,
 • Üniversite içinde varolan ve yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurulması, oluşan arızalara yerinde ve zamanında müdahale edilmesi ve sorunların çözümüne yardımcı olunması,
 • Kampüslere yeterli hız ve bant genişliğinde, kesintisiz internet erişiminin sağlanması, sanal ağlar oluşturularak internet trafiğinin optimize edilmesi,
 • IP adreslerinin organizasyonu,
 • Ağ güvenliğinin sağlanması,
 • Kampüs Ağ topolojisinin çıkartılması, Hizmet içi periyodik eğitimlerle birim çalışanlarının ve son kullanıcıların kullandıkları sistemde neyi nasıl yapmaları gerektiği hakkında bilinçlendirilmesi,
 • Yeni teknolojileri takip ederek mevcut altyapıya yenilikler ekleme konusunda araştırmalar yapılması,
 • Standartlara ve Kurallara Uygun Ağ Kullanımı/Yönetimi ve iyi bir dokümantasyon sisteminin kurulması,

 

YAZILIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 • Boğaziçi Üniversitesi web sitelerine teknik destek verilmesi,
 • Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sitelerinin yönetilmesi,
 • Web uygulamaları yazılması ve birimler için web sitelerinin hazırlanması,
 • Akademik ve İdari birimler için hazırlanan web sitelerine destek verilmesi,
 • Aşağıdaki uygulamaların yönetilmesi,
  • Kartvizit Sistemi
  • İş Takip Sistemi
  • E-bülten Sistemi
  • İstek Hattı sistemi
  • Kurul/Komisyon Yönetim Sistemi
  • Akademik Forum
  • Rezervasyon Sistemi
  • Öğrenim Yönetim Sistemi (Moodle)
  • Mühendislik Fakültesi Digital Signage uygulaması
  • BÜREM Öğrenci Kayıt Sistemi
  • Duyuru sistemi
  • Anket uygulaması,
  • Akademik Takvim uygulaması
  • Etkinlik Takvimi uygulaması
  • BÜ haritalar uygulaması
  • Yapı İşleri Proje Takip Sistemi
  • Konut Tahsis Sistemi
  • Psikoloji Bölümü Deney Katılım Sistemi
  • İşteBU Hakem Oylama Sistemi
  • Temizlik Malzemeleri Yönetimi uygulaması
  • Rehber sistemi
  • İhtiyaç Fazlası Sistemi
  • Eduroam-guest Uygulaması
  • Getem uygulaması
  • Deprem uygulamaları
  • Etkinlik Katılım (RSVP) Uygulamaları
  • Moodle Arşiv Sistemi
  • Destek-CC Destek Yönetim Sistemi
  • Duyuru Yönetim Sistemi 
  • ÖSYM Sonuç Sorgu Sistemi
  • Mezun Bilgi Sitemi
  • Öğretim Üyeleri için Kişisel Web Sitesi Oluşturma Sistemi
  • Hasta Takip Sistemi
  • TTO Patent Uygulaması
 • Birimler için hazırlanan web sitesi ve uygulamalar için kullanım eğitimlerinin verilmesi,
 • Kullanım kılavuzlarının hazırlanması,

 

BU Card

 • Kart basımının yapılması,
  • Öğrenci Kimlik Kartları
  • Personel Kimlik Kartları
  • Mezun Kartları
  • Kampüs Kart
  • Emekli Kartı
  • Misafir Kart (Uçaksavar Tesisleri)
  • İkinci Bahar Kartları
 • Yemekhane ve kampüs girişlerinde bulunan turnikelere destek verilmesi,
 • Kapılara kart okuyucu sisteminin kurulması ve destek verilmesi,
 • Yemekhanede karşılaşılan fazla çekim tutarlarının iadesi,
 • Personel Ulaşım Sistemi’ne (PUS) destek verilmesi