Görev Tanımı

Başkanlığımız, Üniversitemizin Bilişim ve iletişim alanındaki hizmetlerini planlayan, uygulayan veya bu alanda koordinasyon sağlayan idari birimidir. Organizasyon yapısında Genel Sekreterlik Makamına bağlı çalışır.

En güncel teknolojileri takip ederek üniversitemiz bilişim altyapısının günün en son teknolojisi ile donatılmış olarak yapılandırılmasını sağlar. Bilgisayar ve diğer çevre birimlerinin temini, kurulumu ve bilgisayar ağının yapılandırılması ile periyodik bakımlarını sağlar. Bilişim güvenlik alt yapısının kurar ve yönetir. Akademik ve idari birimlerin ihtiyaç duyduğu yazılımları temin ederek sisteme entegre eder.

Üniversitemiz web portalını ve e-posta işlemlerini kesintisiz yürütülmesini sağlar. Arızalı cihaz ve ağ birimlerine teknik destek sağlar. Bilişim risk raporunu çıkarır ve riskli alanların risklerini ortadan kaldırıcı tedbirleri alır. Yeni oluşturulan hizmet birimlerinin teknolojik alt yapılarının oluşturulmasını sağlar.